Στην διοργάνωση των 51ων Δημητρίων συνεργάσθηκαν:

 

Συνεργαζόμενοι φορείς